ĐÀ LẠT 11.900.00Đ

GÓI 4: Album : 11.900.000Đ (Đà Lạt: khách tự di chuyển 10.900.000đ)

* AB (30*30) or (25*35) (30 trang)

- 1 (60x90) ép gỗ

- 6 hình để bàn (13x18)

- File chiếu nhà hàng

- File gốc

- Túi da

- File thiết kế

* Ngày chụp bao gồm:

- 3 áo cưới + (1 áo dài hoặc tự do)

- 2 vet + (1 áo dài hoặc tự do)

- Hoa cầm tay

- Makeup (theo chăm sóc cô dâu)

- Phụ kiện

- Chi phí xe + vé (vào địa điểm chụp)

- Khách sạn